คำถามที่พบบ่อย

การสั่งซื้อ

การสั่งซื้ออาหารผ่านปุ่ม "+สั่งเลย" เมื่อคุณสนใจและต้องการสั่งซื้ออาหารมารับประทานทันทีคุณสามารถกดสั่งซื้ออาหารได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน 'สราญรส'

2. ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ

3. เลือกเมนูอาหารที่ชอบ

4. กดปุ่ม "+สั่งเลย" > ระบุจำนวน > กดปุ่ม "ใส่ตะกร้า"

5. กดปุ่ม "กดเพื่อดูตะกร้า" > กรอกข้อมูลติดต่อและที่อยู่ > เลือกรูปแบบการจัดส่ง > เลือกช่องทางชำระเงิน > ตรวจเช็คราคา > กดปุ่ม "ชำระเงิน"

การสั่งอาหารผ่านปุ่ม "+สั่งล่วงหน้า" การที่ร้านค้าไม่ได้ขายอาหารทุกวันแต่มีสินค้าที่สามารถสั่งได้ล่วงหน้าตามวันและเวลาที่ทางร้านกำหนด คุณสามารถกดสั่งล่วงหน้าเพื่อทำการจองอาหารเมนูนั้นๆ ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน 'สราญรส'

2. ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ

3. เลือกเมนูอาหารที่ชอบที่จัดอยู่ในประเภทสั่งล่วงหน้า

4. กดปุ่ม "+สั่งล่วงหน้า" > ระบุวันเวลาจัดส่ง > ระบุจำนวน > กดปุ่ม "ใส่ตะกร้า"

5. กดปุ่ม "กดเพื่อดูตะกร้า" > กรอกข้อมูลติดต่อ และที่อยู่ > เลือกรูปแบบการจัดส่ง > ตรวจเช็คราคา > กดปุ่ม "ชำระเงิน"

การสั่งอาหารแบบของขวัญคือ การสั่งอาหารพร้อมจัดแพคเกจให้สวยงามเหมาะสมกับการนำไปมอบให้ผู้อื่นเป็นของขวัญ สามารถสั่งได้ 2 รูปแบบ คือ แบบสั่งได้เลย และแบบสั่งล่วงหน้า *ซึ่งราคาอาหาร และปริมาณอาจแตกต่างจากรูปแบบการสั่งซื้อทั่วไปโดยร้านค้าเป็นผู้กำหนด

คุณสามารถสั่งอาหารแบบของขวัญผ่านปุ่ม "+สั่งเลย" ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน 'สราญรส'

2. ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ

3. เลือกเมนูอาหารที่ชอบที่เป็นรูปแบบของขวัญ หรือเลือกจากแถบ "ของขวัญ" ที่หน้าหลัก

4. กดปุ่ม "+สั่งเลย" > ระบุจำนวน > กดปุ่ม "ใส่ตะกร้า"

5. กดปุ่ม "กดเพื่อดูตะกร้า" > กรอกข้อมูลติดต่อและที่อยู่ > เลือกรูปแบบการจัดส่ง > เลือกช่องทางชำระเงิน > ตรวจเช็คราคา > กดปุ่ม "ชำระเงิน""

คุณสามารถสั่งอาหารแบบของขวัญผ่านปุ่ม "+สั่งเลย" ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน 'สราญรส'

2. ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ

3. เลือกเมนูอาหารที่ชอบที่เป็นรูปแบบของขวัญ หรือเลือกจากแถบ "ของขวัญ" ที่หน้าหลัก

4. กดปุ่ม "+สั่งล่วงหน้า" > ระบุวันเวลาจัดส่ง > ระบุจำนวน > กดปุ่ม "ใส่ตะกร้า"

5. กดปุ่ม "กดเพื่อดูตะกร้า" > กรอกข้อมูลติดต่อ และที่อยู่ > เลือกรูปแบบการจัดส่ง > ตรวจเช็คราคา > กดปุ่ม "ชำระเงิน"

เราเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่รู้ว่าคุณไม่ได้รับอาหาร หรืออาหารได้รับความเสียหาย กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center 063-187-0666)

เรายินดีให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา หากสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับความต้องการ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center 063-187-0666)

การชำระเงิน

การชำระเงินปลายทางสามารถทำได้ที่ขั้นตอนการชำระเงิน เพียงเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินเป็น "เงินสด" โดยสามารถชำระเงินปลายทางได้ไม่เกิน 1,500 บาท และเฉพาะอาหารที่ไม่จัดอยู่ในประเภทสั่งล่วงหน้า

การชำระเงินใน 'สราญรส' มีทั้งหมด 3 ประเภทดังต่อไปนี้

1. เงินสด

2. ชำระเงินช่องทางบัตรเครดิต

3. ชำระเงินช่องทางอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง โดยคุณสามารถเลือกวิธีที่สะดวกในการชำระได้

เราเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่รู้ว่าคุณไม่ได้รับอาหาร หรืออาหารได้รับความเสียหาย กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center 063-187-0666)

ร้านค้า/ครัว ที่จำหน่ายอาหารในแพลตฟอร์ม 'สราญรส'

ร้านค้า/ครัว ที่จำหน่ายอาหารในแพลตฟอร์ม 'สราญรส' เป็นเพียงร้านค้า/ครัวที่ให้บริการใน 'สราญรส' โดย 'สราญรส' เป็นตัวกลางในการให้บริการเชื่อมโยงไปยังผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ซื้อ ในรูปแบบมาร์เก็ตเพลสที่เกี่ยวข้องกับ RMS ( Restaurants Management System) เท่านั้น

ส่งข้อมูลรายละเอียดเพื่อเข้ามาขอสมัคร ดังนี้

- เอกสารยืนยันบุคคล ( นิติบุคล, บุคคลธรรมดา )

- หน้าสำเนาเลขที่บัญชีที่ตรงกันกับหน้าบัตรประชาชน

- Pin โลเคชั่นสถานที่รับส่งสินค้าโดยผ่าน Google (แผนที่สำหรับบุคคลที่สามผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการรับสินค้า)

- ที่อยู่จัดส่งเอกสาร, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์

- สถานที่ที่สราญรสส่ง Packaging

- ภาพเชฟ, ข้อมูลของสินค้า & ราคาที่ต้องการจะขายที่ E-mail: saranros@gmail.com ระบบจะทำการตอบรับการสมัครภายใน 24 ชม. กลับไปทางอีเมล

การคืนเงิน

ในกรณีที่ 'สราญรส' ทำการคืนเงินให้ลูกค้าที่ชำระผ่านเข้ามาทางช่องทางบัตรเครดิต

1. คุณต้องทำการแจ้งกลับเข้ามาที่ฝ่ายติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center 063-187-0666) ก่อนเวลา 21.00 น. ของวันที่ชำระเงิน เพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการยกเลิกรายการตามคำร้องขอ

2. หากคุณติดต่อเข้ามาที่ฝ่ายติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ หลังเวลา 21.00 น. ของวันที่ชำระเงิน ทางระบบจะดำเนินการคืนเงินกลับช่องทางที่คุณชำระมาตามนโยบายสัญญาการจ่ายเงิน และกรอบความตกลงของพารท์เนอร์ผู้ให้บริการ (ระยะเวลา 45 วันทำการ) โดยคุณต้องติดตามตรวจสอบสถานะจากระบบบัตรเดรดิตของคุณด้วยตัวคุณเอง

ในกรณีที่ 'สราญรส' ทำการคืนเงินให้ลูกค้าที่ชำระผ่านเข้ามาทางช่องทางอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง คุณต้องทำการแจ้งกลับเข้ามาที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center 063-187-0666) เพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการยกเลิกรายการตามคำร้องขอ และทางระบบจะดำเนินการคืนเงินกลับช่องทางธนาคารที่คุณชำระมาตามนโยบายสัญญาการจ่ายเงิน และกรอบความตกลงของพารท์เนอร์ผู้ให้บริการโดย (ระยะเวลา 15 วันทำการ) โดยคุณต้องแสดงหลักฐานการโอนเงิน ใบรายการหรือหน้าคำสั่งซื้อและหน้าสมุดบัญชีธนาคารพร้อมสำเนาบัตรประชาชน โดยรายชื่อจะต้องตรงกันทั้งหมด เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบจากนั้นทางคุณต้องติดตามตรวจสอบเงินกับระบบบัญชีธนาคารของคุณอีกครั้ง